[ˌɪntəpə’zɪʃn əv ðə ‘ləuə lɪp bɪ’twiːn ðə mæk’sɪlərɪ ənd ˌmæn’dɪbjulə ɪnsaɪzəz]
[ˌинтэпэ’зишн ов зэ ‘лоуэ лип би’туи:н зэ мэк’силэри энд ˌмэн’дибйулэ ин’сайзэз]
положение (нахождение) нижней губы между верхними и нижними резцами