[ˌælvɪ’əulə kleft] [kleft əv ðə æl’vɪələs]
[ˌэлви’оулэ клэфт] [клэфт ов зэ эл’виэлэс]
расщелина альвеолярного отростка

Поиск в словаре:
Search